ҚР Конституциясын ресми түсіндіру

Соттардың заңдар және өзге де нормативтік құқықтық актілердің конституциялылығы туралы өтініштерін қарау

Президент оларға қол қойғанға дейін заңдардың конституциялылығын тексеру

Конституциялық Кеңестің жолдаулары

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің шешімдерін қайта қарау туралы