«А» корпусы қызметшісінің жыл сайынғы келісімі

 

НҰРМҰХАНОВ БАҚЫТ МАРАТҰЛЫ

Аппарат басшысы

(бағаланатын тұлғаның аты-жөні, қызметі)

 

р/р

Басты нысаналы индикаторлардыңатауы

Саяси қызметші меморандумының не мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының қандай көрсеткішінен туындайды

Өлшем бірлігі
 

Жоспарлы мәні

Қол жеткізу мерзімдері

Түпкілікті нәтиже *

1

Келіп түскен өтініштерді қарау кезінде Конституциялық Кеңестің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық және өзге де қамтамасыз етуді ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы» Конституциялық заңы, Конституциялық Кеңестің Регламенті,  Конституциялық Кеңестiң Аппараты туралы ереже

Өтініш

Өтініштің келіп түсуіне қарай

 

Өтініш келіп түскен сәттен бастап бір ай ішінде

Қазақстан Республикасы Конституция-лық Кеңесiнің нормативтік қаулысы

2

Конституциялық Кеңестің Қазақстан Республикасындағы конституциялық заңдылықтың жай-күйі туралы жыл сайынғы жолдауының жобасына ұсыныстар дайындау

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы» Конституциялық заңы,  Конституциялық Кеңестің Регламенті,  Конституциялық Кеңестiң Аппараты туралы ереже

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің жолдауы

Жылына бір рет

Екінші тоқсан

Қазақстан Республикасы-ның Конституци-лық Кеңесінің жолдауы

3

Конституциялық Кеңестің шешімдерін орындау туралы мәселе бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңестің отырысына материалдар дайындауды үйлестіру

 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі қеңестің жұмыс жоспары, Конституциялық Кеңестiң Аппараты туралы ереже

 

Қазақстан РеспубликасыПрезидентінің жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңестің отырысы

Жылына бір рет

Қазақстан Республика-сы Президенті-нің жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңестің жұмыс жоспарына сәйкес

Анықтама, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңес отырысы хаттамасының жобасы

4

Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығына арналған Азиялық Конституциялық соттар қауымдастығының IV Конгресін (халықаралық конференцияны) ұйымдастыруды және өткізуді үйлестіру

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Конституциялық Кеңестің Аппараты туралы ереже, Конституциялық Кеңестің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары

Кездесулер, форумдар, жариялымдар және басқалары

Жылына бір рет

Тамыз

Конферен

циялар және басқа да іс-шаралар

5

Конституциялық Кеңестің жаңа ғимаратын салудың ағымдағы мәселелерін үйлестіру

Қазақстан Республикасының Конституциясы,  «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы» Конституциялық заңы,  Конституциялық Кеңестiң Аппараты туралы ереже

Жоба, эскиз, бюджет

және т.б

Жыл бойы

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің жаңа ғимаратын қаржыландыру, жобалау және салу мәселелерін  пысықтау

* түпкілікті нәтиже – шешуші мақсатты индикаторға қол жеткізуден күтілетін жағымды өзгерістер.

 

 

 

 

Уәкілетті тұлға Мәми Қайрат Әбдіразақұлы

Лауазымы Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы

 

Қолы __________________ Датасы  2020 жылғы 10 қаңтар

 

Қызметші Нұрмұханов Бақыт Маратұлы

 

Қолы __________________ Датасы   2020 жылғы 09 қаңтар

 

Осы келісімнің Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Интернет-ресурсында* жарияланатынына келісемін

 

___________________________________________

(мемлекеттік қызметшінің қолы)

 

 

*Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерн болған жағдайда интернет-ресурсқа жариялауға жатпайды