Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының өтiнiшi бойынша, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексiнiң)

53-бабы 1-тармағының және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

2002 жылғы 25 мамырдағы № 569 қаулысымен бекiтiлген, Салық төлеушiнiң билiк етуi шектелген мүлкiн салық берешегi есебiне сату жөнiнде мамандандырылған аукцион өткiзу ережесiнiң 13-тармағының конституциялылығын тексеру туралы

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң

2004 жылғы 15 сәуiрдегi № 2 қаулысы

 

Қазақстан       Республикасының       Конституциялық       Кеңесi, Төраға Ю.А. Хитрин, Кеңес мүшелерi Қ.Ә. Әбiшев, Қ.Ж. Балтабаев, С.Ф. Бычкова, А. Есенжанов, А.К. Котов және Қ.Ә. Омарханов қатысқан құрамда, мыналардың:

Республика Жоғарғы Сотының судьясы Ю.А. Пономаренко, Республика           Бас           Прокурорының           орынбасары

А.Қ. Дауылбаевтың,

Республика Әдiлет вице-министрi Ж.Қ. Асановтың,

Республика Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi төрағасының орынбасары Ә.Б. Базарбаеваның қатысуымен,

өзiнiң ашық отырысында, Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан  Республикасы  Кодексiнiң  (Салық  кодексiнiң)  53-бабының 1-тармағын  және  Қазақстан  Республикасы  Үкiметiнiң  2002  жылғы 25  мамырдағы  №  569  қаулысымен  бекiтiлген,  Салық  төлеушiнiң билiк етуi шектелген мүлкiн салық берешегi есебiне сату жөнiнде мамандандырылған аукцион өткiзу ережесiнiң 13-тармағын конституциялық емес деп тану жөнiндегi ұсынысын қарады.

Қолдағы   бар   материалдарды,   соның   iшiнде   сарапшы   – Қазақ   гуманитарлық-заң   университетiнiң   азаматтық   құқық   және процесс  кафедрасының  меңгерушiсi,  заң  ғылымының   кандидаты М.Қ. Өмiрқұловтың қорытындысын зерделеп, баяндамашы – Конституциялық   Кеңестiң   мүшесi   А.   Есенжановтың   хабарлауын және отырысқа қатысушылардың сөздерiн тыңдап, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi мынаны

 

АНЫҚТАДЫ:

 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының (бұдан  әрi  –  сот),  Қазақстан  Республикасы  Үкiметiнiң  2002  жылғы 25  мамырдағы  №  569  қаулысымен    бекiтiлген,  Салық  төлеушiнiң билiк етуi шектелген мүлкiн салық берешегi есебiне сату жөнiнде мамандандырылған  аукцион  өткiзу  ережесiнiң  (бұдан  әрi  –  Ереже) 13-тармағын конституциялық емес деп тану жөнiндегi ұсынысын конституциялық iс жүргiзуге қабылдады.

Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Қазақстан Республикасының  Конституциялық  Кеңесi  туралы»  конституциялық заң күшi бар Жарлығының 21-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес,  өтiнiш  субъектiсi  өтiнiштiң  көлемiн  ұлғайту   –   сондай-ақ

«Салық   және   бюджетке   төленетiн   басқа   да   мiндеттi   төлемдер туралы»   Қазақстан   Республикасы   Кодексiнiң   (Салық   кодексiнiң) 53-бабы 1-тармағының конституциялылығын да тексеру туралы өтiнiшiн мәлiмдеген.

Азамат A. Тiлеуiмбетовтiң сатып алу-сату шартын орындауға мәжбүрлеу және құжаттарды талап етiп алдыру туралы «Қостанай қозғалтқыштар жөндеу зауыты» ЖШС-ке (бұдан әрi – «ҚҚЖЗ» ЖШС) қойған талап-арызы, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жарамсыз мәмiле деп тану туралы «ҚҚЖЗ» ЖШС-тiң қарсы талап-арызы бойынша соттың iс жүргiзуiнде жатқан азаматтық iс Конституциялық Кеңеске жүгiнуге себеп болған.

Сот ұсынысынан келiп шығатыны, «ҚҚЖЗ» ЖШС-тiң салық берешегi болғандықтан, Салық кодексiне сай мүлкiне билiк етуi шектелiп, содан соң мүлкi ашық мамандандырылған аукционда сатуға қойылған,  азамат  Aiлеуiмбетов  оның  жеңiмпазы  деп  танылған. «ҚҚЖЗ» ЖШС-тiң аукцион нәтижесi бойынша сатып алу-сату шартын жасасудан бас тартуына байланысты, оған Ережеге сәйкес әрекет еткен  салық  қызметiнiң  органы  қол  қойған.  Бұл  аталған  Ереженiң 13-тармағына    сай,  егер  аукционның  өткiзiлетiн  күнiуақыты  және орны туралы хабардар етiлген сатушы немесе оның заңды не уәкiлеттi өк</