Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабының

7) тармақшасын ресми түсiндiру туралы

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң

2006 жылғы 18 мамырдағы № 2 қаулысы

 

ҚР Конституциялық Кеңесінің 24.09.2008 ж. №7, 17.04.2017 ж.

№ 2 нормативтік қаулыларымен осы қаулының жекелеген ережелері алып тасталынды.

 

Қазақстан  Республикасы Конституциялық Кеңесi, Төраға И.И. Рогов, Кеңес мүшелерi Х.Ә. Әбiшев, Қ.Ж. Балтабаев, Н.В. Белоруков, С.Ф. Бычкова, А.М. Нұрмағамбетов, Ү.М. Стамқұлов қатысқан құрамда, мыналардың:

өтiнiш субъектiсiнiң  өкiлi  –  Қазақстан  Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң  депутаты Р.Т. Шырдабаевтың, Қазақстан    Республикасы Парламентi Сенатының депутаттары Н.Ш. Жолдасбаева мен О. Сәпиевтiң,

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң өкiлдерi – Қазақстан Республикасы сыртқы iстер министрiнiң орынбасары P.C Жошыбаевтың, Қазақстан Республикасының әдiлет вице-министрi С.П. Нұғымановтың, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары А.Қ. Дауылбаевтың,

Сыртқы iстер министрлiгiнiң өкiлiхалықаралық-құқық департаментiнiң директоры З.А. Аманжолованың қатысуымен,

өзiнiң ашық отырысында Қазақстан Республикасы Парламентiнiң бiр топ депутаттарының Конституцияның 54-бабының 7) тармақшасын ресми түсiндiру туралы өтiнiшiн қарады.

Конституциялық iс жүргiзу материалдарын зерделеп, баяндамашы – Конституциялық Кеңестiң мүшесi Ү.М. Стамқұловтың хабарлауын, өтiнiш субъектiсi өкiлiнiң және отырысқа қатысушылардың сөздерiн, сондай-ақ сарапшы – заң ғылымдарының докторы, профессор М.А. Сәрсембаевтың қорытындысын, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң халықаралық және конституциялық құқық кафедрасының меңгерушiсi заң ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.О. Құлжабаеваның пiкiрiн тыңдап, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi мынаны

 

АНЫҚТАДЫ:

 

Қазақстан Республикасы  Конституциялық  Кеңесiне 2006 жылғы 26 сәуiрде Қазақстан Республикасы Парламентiнiң бiр топ депутаттарының Конституцияның 54-бабының 7) тармақшасын ресми түсiндiру туралы өтiнiшi келiп түстi.

Өтiнiш субъектiсi мынадай сұрақтарға жауап қайтаруды сұрайды: «1. Халықаралық шартты ратификациялау туралы заң мен ратификациялауға жататын халықаралық шартқа қосылу туралы заңның арасында айырмашылық бар ма?

2. Сол кезде қолданыста болған заңнамаға сәйкес ратификациялауға жатқызылмаған, бiрақ заңнаманы өзгертудiң салдарынан соған қайшы келген Қазақстан Республикасының күшiне енген халықаралық шарты ол өзгертiлгенге дейiн немесе оның қолданысы тоқтатылғанға дейiн толық көлемде орындалуға тиiс пе?».

Қазақстан   Республикасы  Конституциясының   54-бабының 7)  тармақшасын  ресми  түсiндiрген  кезде  Конституциялық  Кеңес мынаны негiзге алды.

1. Конституцияның 54-бабы 7) тармақшасының мазмұнына түсiндiрме Конституциялық Кеңестiң 2001 жылғы 13 желтоқсандағы

№ 16-17/3 қаулысында берiлген.

Халықаралық құқық нормаларын талдау көрсеткенiндей, халықаралық шартты ратификациялау да, оған қосылу секiлдi, халықаралық шарттың өзi үшiн мiндеттi екендiгiне мемлекеттiң келiсiм беру  тәсiлдерiнiң  бiрi  болып  табылатынын  және  ол  дәл  осындай атауы бар халықаралық акт түрiнде ресiмделетiнiн атап өткен жөн (1969 жылғы 23 мамырдағы Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена Конвенциясының 2-бабы 1-тармағының «b» тармақшасы (бұдан әрi - Вена Конвенциясы).

Халықаралық шартты ратификациялау – оны мемлекеттiң уәкi