Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң

2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 16-17/3 қаулысы

 

ҚР Конституциялық Кеңесінің 24.09.2008 жылғы № 7 нормативтік қаулысымен осы қаулының дәлелдеу бөлігінің жекелеген ережелері алып тасталынды.

 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi, құрамында Төраға Ю.А. Хитрин, Кеңес мүшелерi Н.I. Өкеев, Ж.Д. Бұсырманов, А. Есенжанов, А.К. Котов, Қ.Ә. Омарханов және В.Д. Шопин қатысқан, мына өкiлдердiң:

Өтiнiш субъектiсiнiң – Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаты В.Б. Косаревтiң,

Республика Әдiлет министрлiгiнiң – Әдiлет вице-министрi Н.В. Белоруковтың,

Республика Сыртқы iстер министрлiгiнiң - халықаралық- құқық департаментiнiң халықаралық шарттар бөлiмi бастығының мiндетiн атқарушы А.Қ. Кинжебаеваның, халықаралық-құқық департаментi халықаралық-құқық проблемалары бөлiмiнiң референтi Н.Ш. Мұқаевтiң қатысуымен,

өзiнiң ашық отырысында Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабы 7) тармақшасын ресми түсiндiру жөнiндегi өтiнiштерiн қарады.

Қолда бар материалдарды зерделеп, баяндамашылар – Кеңес мүшелерi Н.I. Өкеев пен Қ.Ә. Омархановтың және отырысқа қатысушылардың сөйлеген сөздерiн тыңдап шығып, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi мынаны

 

АНЫҚТАДЫ:

 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiне 2001 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабы 7) тармақшасына ресми түсiндiрме беру жөнiндегi екi өтiнiшi келiп түстi.

Өтiнiш беруге, Республика Үкiметi «Дүниежүзiлiк пошта одағының Жарғысына Бесiншi қосымша хаттаманы бекiту туралы» және «Дүниежүзiлiк пошта одағының Жарғысына  Алтыншы қосымша хаттаманы бекiту туралы» заңдардың жобасын, сондай- ақ «Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясына түзету құжаттарын бекiту туралы» заңның жобасын Республика Парламентi Мәжiлiсiне қарауға енгiзуi себеп болған.

Қазақстан Республикасы 1992 жылғы 27 тамызда Дүниежүзiлiк пошта одағының Жарғысына (бұдан әрi – ДПО Жарғысы), ДПО-ның төрт қосымша хаттамасына және өзге де құжаттарына, ал 1994 жылғы 28 шiлдеде - Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясына (бұдан әрiХЭО Жарғысы мен Конвенциясы) қосылды. Бұл халықаралық құжаттар Республика  Парламентiнде бекiту рәсiмiнен өтпеген.

Өтiнiште атап көрсетiлгенi, заңдардың жобаларын талқылау барысында жоғарыда аталған халықаралық актi