Ақмола облыстық сотының «Қазақстан Республикасының

Қылмыстық кодексін күшіне енгізу туралы» 1997 жылғы

16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабын конституциялық емес деп тану жөнiндегi ұсынымы туралы

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнің

2000 жылғы 2 тамыздағы № 17/2 қаулысы

 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi Конституциялық Кеңес Төрағасының мiндетiн атқарушы Н.I. Өкеев, Кеңес мүшелерi А. Есенжанов, А.К. Котов, Қ.Ә. Омарханов және В.Д. Шопин қатысқан құрамда, Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң мемлекеттiк-құқық бөлiмiнiң аға референтi Т.Е. Нұғымановтың қатысуымен өзiнiң ашық отырысында Ақмола облыстық сотының «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiн күшiне енгiзу туралы» 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабын конституциялық емес деп тану жөнiндегi ұсынымын қарады.

Қолдағы бар материалдарды, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттiк университетiнiң қылмыстық құқық және процесс кафедрасының меңгерушiсi – сарапшы Қ.Ж. Балтабаевтың қорытындысын зерделеп, баяндамашы А. Есенжановтың хабарын тыңдап, Конституциялық Кеңес мынаны

 

АНЫҚТАДЫ:

 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiне 2000 жылғы 3 шiлдеде Ақмола облыстық сотының ««Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiн күшiне енгiзу туралы» 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабын конституциялық емес деп тану жөнiндегi ұсынымы келiп түстi.

 Ұсынымнан мәлiм болғанындай, Ақмола облыстық сотының iс жүргiзуiнде, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша, бiрнеше рет, үй-жайға кiрумен, қару ретiнде пайдаланылатын заттарды қолданумен жасалған қарақшылық үшiн жауаптылықты көздейтiн 179-бабы, 2-бөлiгi, а), б), в), г) тармақтары бойынша Д.В.Васиневке айып тағу жөнiндегi қылмыстық iс жатыр. Бұл iс Ақмола облысы Есiл ауданы прокурорының осы аудан сотының үкiмiне келтiрген наразылығы бойынша қабылданған болатын. Прокурордың наразылығында, сотталушының әрекетi, «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiн күшiне енгiзу туралы» 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сай, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң, ұрлық немесе қорқытып алушылығы үшiн бұрын екi немесе одан да көп рет сотталған адам жасаған қарақшылық үшiн жауаптылықты көздейтiн 179-бабы 3-бөлiгiнiң г) тармағы бойынша айқындалуы тиiс, деп көрсетiлген.

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiн күшiне енгiзу туралы» 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабында: «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 175-бабына Ескертудiң 4-тармағында бекiтiлген ереже «Қазақ КСР-iнiң Қылмыстық Кодексiн бекiту туралы» 1959 жылғы 22 шiлдедегi Қазақ КСР Заңымен бекiтiлген Қазақ КСР Қылмыстық Кодексiнiң 63 (бандитизм), 76 (ұрлық), 76-1 (тонау), 76-2 (шабуыл жасап  тонау), 76-3  (алаяқтық), 76-4 (бөтен бiреудiң мүлкiн меншiктену немесе жұмсап қою жолымен немесе қызмет бабын пайдаланып, қиянат жасау жолымен талан-таражға салу), 76-7 (қорқытып алу), 203-бабында (атылатын қаруды, оқ-дәрiнi немесе жарылғыш заттарды ұрлау), 205-2 (радиоактивтi материалдарды ұрлау), 213-1 (есiрткi заттарды ұрлау) баптарында көзделген қылмыстардың қайсыбiреуiн бұрын жасаған адамдарға қолданылады» делiнген.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 175-бабына Ескертудiң 4-тармағына сай, «осы тараудың баптарында, сондай-ақ осы Кодекстiң басқа баптарында ұрлық немесе қорқытып алушылық үшiн бұрын сотталған адам деп осы Кодекстiң 175-181, 248, 255, 260-баптарында көзделген бiр немесе бiрнеше қылмыс үшiн сотталған адам танылады».

Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген Қылмыстық кодексiнiң жоғарыда аталған нормаларын, 1959 жылғы 22 шiлдеде қабылданған Қазақ КСР-i Қылмыстық кодексiнiң осы тақ